Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı maşer içinde değeri olan , kudret, çizi ve vesair davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tüyönetmen.

Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara göre insanoğluın davranışlarında belirli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Eğitim bilimi; bireyin davranışlarındaki yaşantısı kanalıyla kasıtlı olarak ve isteyerek bileğsorunme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü üzere eğitimin bir çok tanımı dokumalabilmektedir. Ancak, hasetmüzde çoğunlukla tercih edilen tanım:

“Kişinin davranışında, kendi yaşantısı kanalıyla ve kasıtlı olarak matlup yönde( eğitimin ammaçlarına yakışır ) bileğsorunme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu aşinalık göre;

· Eğitim bilimi bir süreçtir.

· Eğitim bilimi sürecinde, bireyin davranışlarının matlup yönde bileğsoruntirilmesi ammaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğsorunme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim bilimi sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç kök öğesi vardır.

1. Ammaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Eğitim bilimi ammaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam fiyat ve yorum ile son bulur. Sürecin bu mantığı kamu kültürler kucakin birdır. Ammaçların içinde ne olduğu ve öğrenme kucakin kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre göre bileğsorunebilir, ancak sürecin doğası bileğsorunmez.

Eğitim bilimi kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih süresince birşunca filozof ve terbiyeci, eğitimin ne olduğuna değgin farklı farklı tanımlamalarda bulunmuştur. Günümüzde ise eğitimin kabul edilen ölçün tanımı şudur: Eğitim bilimi, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları kanalıyla kasıtlı olarak istendik davranış bileğsorunikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın içinde eğitime değgin bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları kanalıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğsorunikliği” ve “süreç” üzere kelimeler eğitimin temel taşlarıdır.

Eğitim bilimi, beniâdem kucakin ömür boyu devam fail bir süreçtir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik doğrusu beklentilere ve hedeflere yakışır olabileceği üzere istenmedik yönde bile gelişebilir. Eğitim bilimi sürecinin sorunletilmesi ise kasıtlı doğrusu programlı ve programlı olabileceği üzere gelişigüzel bile mümkün. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal eğitim bilimi, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal eğitim bilimi denir. Elan açıklayıcı bir örnek verirsek okul, dershane, eğitim bilimi merkezleri üzere mekânlarda maruz eğitim bilimi formal; bireyin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı sıfır eğitim bilimi ise informal eğitidir. Kısaca eğitim bilimi yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Eğitim bilimi Türleri
Eğitim bilimi türlerine göre sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim bilimi yürütmek üzere dü tür ortaya çıkar. Formal eğitim bilimi okullarda ya da kurumlarda belirli bir plan ve izlence çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim bilimi tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim bilimi süreci yönetimsel bir kadro ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal eğitim bilimi ise hudayinabit gelişen ölçüsüz ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki fert bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim bilimi Sistemi
Eğitim bilimi, bir sistem olarak ele hileındığında ise eğitim bilimi sisteminin üç kök ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Hazine; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, bina, tesisat, maliyet, personel üzere fiziki unsurlardır. Süreç; okul içinde gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve ibret aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde eksperlik, yeterlilik, yetki, imtihan sonuçları üzere matlup davranış bileğsoruniklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko